Laagrielu edukaks ja rõõmsaks möödumiseks palume laagrilisel ja tema vanemal (hooldajal) tutvuda meie kodukorraga.

 • laagrisse vastuvõtmine toimub eeltäidetud ning vanema/hooldaja poolt allkirjastatud noortelaagris osaleja kaardi alusel;
 • kui laagrisse saabudes on teada, et lapsele tuleb järgi keegi teine kui lapsevanem ise, on vajalik tulles kaasa võtta allkirjastatud vabas vormis avaldus;
 • tervislikust seisundist ülevaadet rühmakasvatajale või laagriarstile andes, palume olla avameelne;
 • noortelaagris viibijad on kohustatud täitma kodukorda, päevakava, juhataja ja kasvataja korraldusi;
 • noortelaagri territooriumilt lahkumine on lubatud ainult koos kasvatajaga või kasvataja teadmisel koos lapsevanema või hooldajaga;
 • matkal ja veekogu juures viibides tuleb täita kasvataja ja spordiinstruktori erinõudeid;
 • tulekahju ja muude ohuolukordade tekkimisel tuleb sellest kohe informeerida noortelaagri personali ja koguneda eelnevalt kasvatajaga kokkulepitud kohta;
 • magamisruumidest lahkudes tuleb kontrollida, et aknad ja uksed oleksid suletud, elektrivalgustus välja lülitatud;
 • alkoholi, tubakatoodete ja teiste tervistkahjustavate ainete omamine ja tarbimine on laagris rangelt keelatud;
 • voodi tuleb päeval korras hoida, isiklikud esemed  ja riided hoida vastavates kappides;
 • raha ja väärtesemed on soovitav anda hoiule kasvataja kätte;
 • materiaalse kahju tekitamisel noortelaagri varale hüvitab kahju lapsevanem või hooldaja;
 • noortelaagri kodukorrast mittekinnipidamisel võetakse ühendust lapsevanema või hooldajaga;
 • laagris osaleja peab suhtuma looduskeskkonda hoolivalt ja säästlikult;
 • pesemisel kasutada vett säästlikult;
 • soovitame küsida kontakti pidamiseks laagrilise rühmakasvataja telefoninumbri;
 • meil on tavaks, et laagrilised annavad oma telefonid rühmakasvatajate kätte hoiule. Loomulikult on lubatud telefoni kasutamine rühmas kokkulepitud ajal;
 • vanematele kindlat külastuspäeva ei ole. Laagris võib eelneval kokkuleppel külas käia soovitud ajal;
 • teised tehnilised vahendid ( sülearvuti jm) ei ole laagris vajalikud;
 • kaotatud esemete eest nt mobiiltelefon, prillid jm. laagripersonal ei vastuta.

Kaasa võiks pakkida:

 • pesemistarbed
 • käterätt ja saunalina
 • ujumisriided
 • paar paari mugavaid jalanõusid sh spordijalatsid
 • paar paari pikki pükse ja mõned lühikesed püksid
 • hele peakate
 • jahedamal ilmal midagi soojemat peale panemiseks nt õhuke jope, fliis või kampsun
 • T-särke
 •  lemmik muusikapala või mõni tore film filmiõhtuks
 • soovi korral taskuraha puhveti külastamiseks

Sõbralik meel, kaasategemise lust ja rõõmus tuju teevad kodust eemalveedetud päevadest mõnusa laagrielamuse!